Interakcije 2017 — Radionica spekulativnog dizajna: Automatizacija

Radionica će se ove godine baviti jednom od najviše spominjanih globalnih tema — automatizacijom. Sudionici i sudionice tijekom radionice će spekulirati o implikacijama i refleksijama globalnih trendova automatizacije u lokalnom kontekstu.