Raymond

Robotika je područje od posebnog interesa za nove medije. Kovačević povezuje ovo područje s dizajnerskim procesom. Autorica je koristeći Lego Mindstorms robotski alat dizajnirala robota koji se, uz pomoć taktilnih, audio i vizualnih senzora, jednostavnim algoritmom kreće u prostoru i reagira na svoj okoliš. Kroz interakciju robot u realnom vremenu generira vizualni prikaz koji se prezentira na vanjskom zaslonu, a kasnije se može koristiti u produkciji plakata ili animacija. Raymond zapravo “dizajnira” koristeći osnovne grafičke elemente. Vidljiv je generativni pristup dizajnu, a vizualna reprezentacija je parametrizirana i uvjetovana okolišem u kojem se robot kreće. Namjera rada je bila, kako navodi autorica, problematiziranje kreativnog procesa stvaranja, tj, oblikovanja.

2004.
<> link
<> home