Studirati dizajn interakcija

02/11/2011

Novosti

Od ove akademske godine krenuo je redizajnirani dvogodišnji diplomski (magistarski) studijski program na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu. Program je modularnog tipa i sastoji se od tri smjera: grafički dizajn, tipografija i interaktivni mediji. Smjer Interaktivni mediji uključuje sadržaje koji su vezani za dizajn u interaktivnim digitalnim medijima i dizajn interakcija, a direktni je sljedbenik diplomskog studija Dizajn u novim medijima.

Od ove akademske godine krenuo je redizajnirani dvogodišnji diplomski (magistarski) studijski program na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu. Program je modularnog tipa i sastoji se od tri smjera: grafički dizajn, tipografija i interaktivni mediji.

Studij se temelji na slijedećim principima:

Budući magistri dizajna su stručnjaci koji imaju sve potrebne kompetencije za rad na profesionalnoj razini u dizajnerskim studijima i agencijama, ali također i kompetencije potrebne za autorski rad na dizajnerskoj sceni, profilirani u skladu sa specifičnostima programa i odabranom užom specijalizacijom (grafički dizajn, tipografija ili interaktivni mediji).

Smjer Interaktivni mediji uključuje sadržaje koji su vezani za dizajn u interaktivnim digitalnim medijima i dizajn interakcija, a direktni je sljedbenik diplomskog studija Dizajn u novim medijima, koji je pokrenut 2005. godine.  Studij je nastao na temeljima tradicije uvođenja nastavnih sadržaja iz područja dizajna u novim medijima (prvi kolegiji koji su povezali oblikovanje i nove medije su uvedeni na Odsjeku 1999. godine) i dizajna interakcija (sadržaji iz ovog područja su uvedeni u nastavni proces 2004. godine).

Nastavni program prve godine smjera Interaktivni mediji sastoji se od predmeta zajedničkih za cijeli diplomski studij (30%: Teorija dizajna, Informacijski dizajn, Metode  istraživanja u dizajnu, Management u kreativnim industrijama i Dizajn i društvo), predmeta specifičnih za ovaj smjer (30%: Dizajn interakcija, Interakcija čovjeka i računala, Multimedijska produkcija, Računalna animacija, Programiranje interaktivne računalne grafike i Filmska fotografija), te izbornih predmeta (kao što su Hibridni dizajn, Dizajn i prostor ili Interakcija računala i okružja) koji se također mogu izabrati i iz modula ostala dva smjera (primjerice Projektiranje, Vizualizacija i ilustracija ili Tipografsko oblikovanje). Druga godina je u potpunosti fokusirana na magistarski rad. Treći semestar se odnosi na istraživački rad, a završni na izvedbu i prezentaciju diplomskog rada.

Ovaj blog će u narednim postovima prikazati neke od zanimljivijih studentskih projekata koji su nastali u sklopu diplomskog (magistarskog) programa u području dizajna u interaktivnim medijima i dizajna interakcija.