Internet of Things / Design Fiction

22/12/2011

Novosti

Portal Postscapes, koji se bavi promoviranjem “Internet of Things” koncepta, donosi godišnji izbor najboljih projekta u ovom području. Posebno je zanimljiva kategorija “Design Fiction”, koja uključuje radove koji istražuje načine na koji dizajn može inspirirati budući razvoj i odnose tehnologije i dizajna.

“Internet of Things” (IOT) se bavi konvergencijom fizičkog i digitalnog svijeta. Primarni fokus ovog multidisciplinarnog područja su fizički objekti koji imaju svoju reprezentaciju u virtualnom svijetu. Radi se zapravo o artefaktima, tj. stvarima koje su na određeni način fizički produžetak internet mreže. U praksi su to “pametni” objekti, prostori ili gradovi, koji tehnološki najčešće uključuju senzorsku elektroniku, a kritički se odnose prema pitanjima sigurnosti i privatnosti ovakvih sveprisutnih tehnologija.

Portal Postscapes, koji se bavi promoviranjem IOT koncepta, donosi godišnji izbor najboljih projekta u ovom području. Posebno je zanimljiva kategorija “Design Fiction”, koja uključuje radove koji kroz dizajn objekata pripovijedaju moguće tehnološke scenarije budućnosti, ali ne na linearan način, već na način da nas ti objekti involviraju i tjeraju na promišljanje.  Bleecker i Nova (2009) navode da “design fiction” istražuje načine na koji dizajn može inspirirati budući razvoj i odnose tehnologije i dizajna.

Iako se u odabiru nalaze i projekti koji ne nude neki značajan konceptualni, dizajnerski ili tehnološki pomak, ovaj izbor je ipak zanimljivo pogledati kao širi pregled samog područja.

http://postscapes.com/best-design-fiction-2011