Transmedija: od digitalnog do višeplatformskog pristupa

25/11/2012

Novosti

Suvremeni način pripovijedanja se sve više povezuje s novim trendovskim terminom ”transmedija”.

Interakcije prenose dio razmišljanja o “transmediji”, temi o kojoj na blogu piše Sara Božanić.

Suvremeni način pripovijedanja se sve više povezuje s novim trendovskim terminom ”transmedija”. Transmedija označava tehniku pripovijedanja koja se odvija preko/na više medijskih platformi istovremeno, ali na način primjeren samoj platformi. Sam sadržaj se istovremeno prenosi putem nekoliko medija, ne obuhvačajući samo i isključivo digitalne medije, već i kombinaciju nekoliko tradicionalnih kanala, kao što su stvarno okruženje, radio, televizija, internet, mobilne komunikacije itd.

Proces produkcije transmedije možemo podijeliti u tri glavne faze: razvoj samog koncepta, distribucija i rast. Tijekom razvoja koncepta potrebno je promisliti o tome koja se priča želi ispričati, na koji je način najbolje ispričati te zašto bi ona nekome bila zanimljiva. Za vrijeme samog procesa pripovijedanja potrebno je obratiti pažnju na dinamiku priče te da se ona razvija i pokreće u trenutku kada je publika, tj. korisnici najpovezaniji sa samom pričom.

Promjenjivost distribucijskih modela stavljaju pred dizajnere i stratege nove izazove načina kako oblikovati, distribuirati te konzumirati stvari. Razvijajući zanimljive priče, neprestano istražujemo nove načine kako pridobiti i zadržati pozornost publike/korisnika. Uspješna priča ih vodi od platforme do platforme nedopustajući im pasivnost.

Tijekom dizajniranja distribucijske strategije potrebno je promisliti o načinu kako će se određena priča ispričati i kakav oblik sudjelovanja korisnika se želi ostvariti. Nužno je razmisliti o tome zašto bi netko primjetio određenu priču, zašto bi joj posvetio pažnju, zašto bi je poželio podijeliti te zašto bi se ponovno vratio na istu priču. Kad se priča pokrene, potrebno je dalje pratiti njezin razvoj i “život” u transmedijskom okruženju.

Zanimljivo je pogledati dva primjera transmedijskog pripovijednja u praksi Spirala i Antigones dagbok.

Spirala je ”participativna” televizijska serija europske koproducijske kuće u pet nastavaka, koja izaziva korisnike  i usmjerava ih na potragu šest ukradenih slika. Serija je emitirana u rujnu 2012. godine diljem Europe. Priča se može gledati i doživjeti na televiziji, internetu i izvan internetske mreže.

Antigones dagbok je mobilna drama kazališta Kista. Ovo mobilno kazalište se koristi tehnologijom kao alatom za dijeljenje priča i stvaranjem kontinuiranog dijaloga s korisnicima. Kazališna djela se približavaju publici korištenjem mobilnih uređaja. Sudjelovanje i primjena javnog prostora prilagođeni su standardnoj upotrebi telefona kao objekta komunikacije.