Interakcije grada 2, Cetinje 2013

03/12/2013

Novosti

Nakon radionice u Sarajevu, u svibnju je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, u okviru FLUID Dizajn foruma, koji je za temu imao “identitet grada” i europskog projekta UrbanIxD, održana četverodnevna radionica dizajna interakcija “Interakcije grada 2 – hibridni grad”.

Sudionici radionice bili su studenti i studentice treće i specijalističke godine studijskog programa Grafički dizajn. Voditelji radionice bili su Ivica Mitrović, docent na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu i Oleg Šuran, asistent na istoj ustanovi.

Radionica je tematski obrađivala dizajn interakcija u urbanom okruženju, u kontekstu tehnološki proširenog okoliša, fokusirajući se na ljudske aktivnosti, iskustva i ponašanja koja se odvijaju unutar njih. Metodologija kritičkog dizajna korištena je u svrhu promišljanja i propitkivanja koncepta hibridnog grada. Radionica se nije fokusirala primarno na samu tehnologiju, nego na širu društvenu implikaciju razvoja novih tehnologija.

Početnim terenskim istraživanjem javnih prostora grada sudionici i sudionice su analizirali funkcije javnih prostora, aktivnosti na njima, te moguće interakcije. Odabirom javnog prostora, te predloženim dizajnerskim konceptom, sudionici su promišljali o fiktivnoj, imaginarnoj tehnologiji budućnosti i načinima na koji bi ona utjecala na odabrani javnim prostor, prije svega iz perspektive ljudi kao korisnika tog prostora. Nastali i oblikovani koncepti realizirani su u obliku scenarija, te su izvedeni prototipovi koji su in-situ evaluirani u stvarnim situacijama. Radionica je rezultirala s tri projekta.

 

Prvi projekt naziva “Cetinje Korzo Experience” fokusiran je na glavnu cetinjsku pješačku ulicu. Stanovnici Cetinja prođu ovim korzom i nekoliko puta dnevno, iz razloga da budu viđeni, da nekoga sretnu ili zbog toga što je radi nedostatka sadržaja u gradu ovo glavni prostor socijalizacije grada. Zamišljeni koncept je digitalno proširene stvarnosti u obliku društvene igre, koja bi se odvijala na 200 metara centralne šetnjice. Ovakva aplikacija bi građanima dala mogućnosti digitalnog prostornog prikaza njihovih pređenih metara šetnjice i broj društvenih interakcija, kao što su pozdravljanje, razgovor ili broj popijenih kava u društvu. Fiktivna hologramska tehnologija omogućila bi digitalnih prikaz ovih podataka iznad glava prolaznika. Osim humorističkog propitivanje ovakvih navika građana, cilj aplikacije je i stvoriti novi aspekt javnog života zasnovan na igračkom duhu, socijalizaciji i fizičkoj aktivnosti.

 

Druga grupa svoj je projekt također usmjerila na isti javni prostor grada, te na iste navike korištenje ovog prostora s ciljem “vidjeti nekog ili biti viđen” (ogledati se u izlozima korza). Ideja se temelji na iznimnoj duhovitosti grada koji je poznat po svojim urbanim legendama i pričama. Koncept projekta se zasnivao digitalnom prikazu koji bi bio integriran u neke od izloga korza. Izlog bi prikazivao slike iz prošlosti grada, a kad bi mu se približili prolaznici, aktivirala bi se audio-vizualna pitalica vezana za urbane legende grada. Na ovaj način bi se aktivirali prolaznici da se zaustave, pogledaju i promisle o bogastvu samog grada i njegovih skrivenih pričam. Prototip je bio postavljen na korzu tijekom jedne večeri te je izazvao veliki interes građana i generirao intenzivnu interakciju svih generacija Cetinja.

Treći projekt se odnosio na autobusni kolodvor Cetinja. Grad zapravo i nema službeni autobusni kolodvor, već se prostor nekad postojećeg kolodvora još uvijek koristi za tu namjenu, iako nema nikakvu urbanu, a ni signalizacijsko-informacijsku infrastrukturu. Prometna značajka grada je i da je nemoguće naći pouzdani vozni red. Koncept projekta se zasnivao na digitalnoj ploči za generiranje voznog reda kroz društvene interakcije korisnika kolodvora. Tehnologija bi omogućivala bilježenje informacija putnika o dolascima i odlascima autobusa, putem multimodalnog sučelja. Generirane informacije bi se prikazivale u obliku tablice koja bi sadržavala informacije o dolascima i odlascima autobusa, ali uz pripadne postotke vjerojatnosti. Dodatno je uključen i kladionički koeficijent, te satirički prikaz u obliku teletekst informacija (koje su najčešći digitalni informacijski panoi na ulicama, tj. izlozima kladionica).