Najava: City | Data | Future, UrbanIxD izložba, Venecija

15/09/2014

Novosti

Nakon srpanjske splitske pretpremijere, u srijedu, 24. rujna, u prostorima Telecom Italia Future Centre u Veneciji, otvara se izložba City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru.

 

Suvremeni gradovi ubrzano postaju hibridi fizičkog okoliša i digitalne sfere podataka. Nazivamo ih Pametnim, Cyber, Hibridnim, Inteligentnim, Medijiranim, Plug-in, Osjećajućim ili Sveprisutnim. Hibridni grad neprestano će dobivati nove mogućnosti, kapacitete prikupljanja i generiranja podataka. Stoga je izazov dizajnerske prakse, dati smisao i značaj tim podacima, te ih učiniti transparentnim i upotrebljivim građanima gradova budućnosti.

Što će se dogoditi ako ova sveprisutna tehnologija postane dominanta? Hoće li se promijeniti naš odnos prema gradu? Ovaj kontekst otvara nove rasprave o transparentnosti, vlasništvu, granicama, sigurnosti, kontroli, privatnosti i drugim temama. Izloženi projekti, nastali kroz kritičku dizajnersku praksu, predstavljaju dizajn fikcija koji spekulira o mogućim budućim scenarijima, koje mi, kao građani takvih gradova, možemo očekivati.

Izložba, producirana od strane UrbanIxD projekta, prezentira ukupno devet radova, od toga je pet radova realizirano na UrbanIxD ljetnoj školi održanoj na Sveučilištu u Splitu 2013. godine, dva rada su kurirana samo za potrebe izložbe, a dva rada su namjenski producirane za ovu izložbu.

“Aurora” prikazuje grad budućnosti temeljen na novoj karmičkoj ekonomiji. O odnosu stanovnika prema podacima koje hibridni grad prikuplja, spekulira projekt “Aural Fixation”. “CUBA” scenarij propituje nove ekonomije, temeljene na optimizaciji uporabe javnog prostora grada. Što bi se moglo dogoditi u budućnosti s našim podacima spremljenim u cloudu, kroz digitalnu arheologiju spekulira “Future Cloud” dizajnerska fikcija. “MOMI” prikazuje moguće scenarije hackiranja grada, iz pozicije grassroots pokreta. “Chupan Chupai” govori o dječjoj igri kojom se, kroz hakiranje grada, otkrivaju skriveni i zaboravljeni prostori hibridnog grada istočnog svijeta. “Blackspot” propituje položaj pojedinca u umrežnom gradu bliske budućnosti, u potrazi za skrivenim kutkom privatnosti. “Eutropia” propituje nove ekonomske i utopijske društvene sustave blagostanja temeljenje na trgovini osobnim podacima građana. “Betacity” interaktivna instalacija postavlja pitanje da li je moguće zadržati anonimnost u gradu koji konstantno sakuplja informacije o svojim građanima.

http://www.citydatafuture.eu/

Nakon Splita i Venecije, za sada je planirano putovanje izložbe u Rijeku, Aarhus, Copenhagen, Ljubljanu, Zagreb i Glasgow.