“Život nakon turizma” — Predavanje o klimatskim promjenama i radionica o marikulturi

30/10/2018

Novosti

U ponedjeljak 5. studenog, na zatvaranju izložbe “Život nakon turizma”, stručnjaci Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji je bio partnerska ustanova na projektu, dolaze u Galeriju umjetnina s edukacijskim aktivnostima.

U 18:00 dr.sc. Ivica Vilibić održati će javno predavanje o klimatskim promjenama i njihovim refleksijama na naš dio Jadrana, dok će tijekom jutra (od 10:00 do 13:00Iva Žužul Ivana Lepen Pleić održati radionicu u atriju Galerije za učenike i studente (otvorenu za javnost) o praktičnim i zanimljivim aspektima tehnoloških postupaka uzgoja u marikulturi.

Ivica Vilibić, znanstvenik je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo, sa širokim istraživačkim interesima koji pokrivaju more i atmosferu, od procesa na minutnim periodima (tsunamiji i meteorološki tsunamiji) pa do međugodišnjih promjena i klimatskih trendova svojstava mora, od morskih struja, razine mora i poplavljivanja obalnih područja pa do utjecaja fizikalnih i klimatskih procesa na živi svijet i ribarstvo. Voditelj je mnogih nacionalnih i međunarodnih projekata, sudjelovao je u raznim nacionalnim i međunarodnim stručnim i medudržavnim povjerenstvima, uključujući Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Objavio preko sto radova u međunarodnim časopisima, te sudjelovao na sličnom broju istraživačkih konferencija i radionica.

Iva Žužul je znanstvena novakinja/asistentica pri Laboratoriju za akvakulturu Instituta za oceanografiju i ribarstvo, suradnica na projektu “Aquapop: Aquaculture impact on wild marine populations”. Njezino područje istraživanja fokusirano je na utjecaj akvakulture na lokalne morske populacije gdje kroz morfološke i genetske karakteristike prati razlikovna obilježja divljih i uzgojnih vrsta riba. Ivana Lepen Pleić je postdoktorandica Laboratorija za akvakulturu čiji su istraživački interesi fokusirani na prirodu imunološkog odgovora riba u uzgoju te kako različiti dodaci prehrani mogu utjecati na njegovo jačanje.

Više o izložbi: https://interakcije.net/2018/10/08/zivot-nakon-turizma/