agenti

Riječ dana

11/09/2012

Novosti

Diplomski projekt nastao na studiju Dizajna u novim medijima Umjetničke akademije u Splitu, rad Luke Vidoša, web je sjedište kojem je namjena pronaći kojim se to pojmovima horizontalni web portali bave u određenom vremenskom periodu te iste podatke dinamički vizualizirati i usporediti.

Koncept virtualnih agenata

13/09/2010

Novosti

Projekt dizajniranja sučelja korištenjem virtualnih agenata izložen je na Izložbi hrvatskog dizajna 0910.